Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

Temat dnia: Niespodzianka dla babci i dziadka.

Cele operacyjne:

Przebieg zajęć

1. Zabawa integracyjna: "Gdy jestem...".

Nauczyciel kolejno podaje hasła - "Gdy jestem wesoły to.., Gdy jestem smutny to..., Gdy jestem zły to..., Gdy jestem głodny to..., Gdy jestem zmęczony to...". Uczniowie gestem i mimiką odgrywają wyżej wymienione role.

2. Rozwiązywanie zagadek.

Karta pracy - ćwicz. nr 1

Jak się nazywa mama naszej mamy,
Którą tak bardzo kochamy?

Zgadnijcie dzieci, a łatwe to będą debaty:
Kim jest dla was ojciec waszego taty?

Wyrazy będące rozwiązaniami zagadek nauczyciel umieszcza na tablicy.

3. "Słoneczko skojarzeń" - Porządkowanie skojarzeń związanych dziadkami.

Uczniowie w grupach wypisują na małych karteczkach wszystkie skojarzenia, jakie im się nasuwają w związku z dziadkami. Karteczki zostają uporządkowane i przypięte wokół kółek z napisami babcia - dziadek w formie promyków słonecznych. Promyczki będą różnej długości w zależności od liczby takich samych skojarzeń.

4. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich dziadków.

5. Rozpoznawanie na ilustracji portretu babci lub dziadka w zależności od sposobu patrzenia.

6. Uzupełnianie zdań.

Karta pracy - ćwicz. nr 2.

Moja babcia jest ... .
Mój dziadek często ... .
Lubię przebywać z babcią i dziadkiem, ponieważ ... .

7. Zabawy z chustą.

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

"Wesoła szkoła"J. Hanisz - Matematyka kl. II - karta pracy nr 31

9. Nauka piosenki pt. "Babcia wróżka".

(słowa - W. Próchniewicz, muzyka - R. Twardowski)

10. Rozwiązywanie łamigłówki matematycznej.

Karta pracy - ćwicz. nr 3.

Uczniowie obliczają w pamięci iloczyny dwóch liczb, wyniki działań i odpowiadające im litery przenoszą do tabeli i odczytują hasło "Niespodzianka dla babci i dziadka".

11. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu z Karty pracy ucznia.

Karta pracy - ćwicz. nr 4.

Mama po powrocie z pracy powiedziała: - Na jutrzejsze popołudnie zaprosiłam babcię i dziadka. Mam dzisiaj dużo pracy i sama nie dam rady. Kto mi pomoże? Mariusz obiecał, że zajmie się sprzątaniem. Hania z Krzysiem postanowili, że zrobią dwie sałatki: jarzynową i owocową. Tata zdecydował, że prosto z pracy pojedzie po owoce i warzywa. Mamie pozostało tylko upiec ciasteczka.

12. Udzielanie odpowiedzi na pytania:

13. "Burza mózgów"

Gromadzenie pomysłów na zorganizowanie święta dla dziadków. W jaki sposób możemy odwdzięczyć się babciom i dziadkom za ich miłość i poświęcenie - analiza i wybór pomysłów do realizacji.

14. Inscenizacja tekstu pt. "Dla babci i dla dziadka"ˇ

I. Suchorzewska "Babcie bywają różne", D. Gellner - "Dla dziadka".

15. Uzupełnianie tekstu z lukami spółgłoskami miękkimi - ćwiczenie mini PUS.

16. Oglądanie zgromadzonych zaproszeń.

Wyodrębnianie elementów składających się na zaproszenia (tekst, elementy graficzne)

17. Gromadzenie słownictwa potrzebnego do zredagowania tekstu zaproszenia.

18. Projektowanie i wykonanie zaproszenia dla babci i dziadka z wykorzystaniem programu MS Word.

19. Podsumowanie zajęć.

Oprac. I. Dziewicka